Organizacja Harcerzy

Komenda

Jan Minor Hm.
Komendant Chorągwi
Danek Jackowski Hm.
Referent Skarbo-gospodarczy
Daniel Best Pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Michał Nalewajko Hm.
Referent Kształcenia
Marek Mrozek Phm.
Referent Zuchów
Marek Iczkiewicz Hm.
Referent Harcowników
Janek Lasocki Phm.
Referent Wędrowników
Wojciech Bernasiński Phm.
Referent Przyjmowania Dorosłych
Rafał Kochaj Pwd.
Referent Nowych Jednostek
Jerzy Zychowicz Phm.
Referent d/s Zlotu 2017

CZUWAJBLOG - Portal harcerstwa polskiego poza granicami Kraju