Organizacja Harcerek

Hufiec Kaszuby

hufieckaszuby.pngDrużyna Wędrowniczek
"Bursztyn" - Północna Anglia

Drużyny Harcerek
"Brzozy" - Manchester
"Młody Las" - Sheffield
"Sosny" - Huddersfield
"Topole" - Leeds
"Wierzby" - Bradford (nie istnieje w tym momencie)
Bukowina" - Blackburn

Gromady Zuchów
"Białe Orły" - Blackburn (Hufiec Wilno)
"Krasnoludki" - Sheffield  (Hufiec Wilno)
"Leśne Duszki" - Bradford (nie istnieje w tym momencie)
"Niedźwiedź" - Manchester (Hufiec Gdynia)
"Płomyki" - Barnsley (Hufiec Wilno)
"Skoczki" - Leeds (Hufiec Wilno)
"Wiślanie" - Huddersfield

Gromady Skrzatów

"Zabki" – Leeds
"Lesne Ludki" – Manchester

Kontakt
kaszuby@zhpwb.org.uk

CZUWAJBLOG - Portal harcerstwa polskiego poza granicami Kraju