Okręg W-Brytyjski

Zarząd

Anna Bnińska-Gębska Hm.
Przewodnicząca
Anna Kucewicz Hm.
Sekretarz
Elżbieta Tkaczyk Hm.
Skarbnik
Ks. Hm. Jan Wojczyński SChr.
Kapelan
Ks. Hm. Roman Werner SChr.
Zastępca Kapelana

Członkowie

Andrzej Borowy Hm.
Kierownik Projektu Stanicy St. Briavels
Krzysztof Jakubowski Hm.
Referent ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanicach harcerskich
Barbara Jaśnikowska Hm.
Referent ds. ubezpieczenia
Krystyna Małkowska-Żaba Hm.
Referent ds. komunikacji z mediami
Ryszard Kolendo Pwd.
Referent ds. Ochrony Praw Dziecka
Konrad Ledochówski Pwd.
Referent ds. Ochrony Danych
Isabella Peplińska Pwd.
Członek Zarządu Okręgu

Członkami z urzędu

Komendantka Chorągwi Harcerek hm Maryś Bnińska
Komendant Chorągwi Harcerzy hm Jan Minor
Okręgowy Kierownik SH dhna Grażyna Pietrykowska
Okręgowy Kierownik OPH dzh Renata Turrell

CZUWAJBLOG - Portal harcerstwa polskiego poza granicami Kraju