Chorągiew Harcerzy

Komenda

Jan Minor Hm.
Komendant Chorągwi
Danek Jackowski Hm.
Referent Skarbo-gospodarczy
Daniel Best Pwd.
Referent Administracyjno-organizacyjny
Michał Nalewajko Hm.
Referent Kształcenia
Marek Mrozek Phm.
Referent Zuchów
Marcin Roth Hm.
Referent Harcowników
Janek Lasocki Phm.
Referent Wędrowników
Wojciech Bernasiński Phm.
Referent Przyjmowania Dorosłych
Jerzy Zychowicz Phm.
Referent Informatyki/spraw specjalnych